RM-SYSTÉM»Burza a služby»Žádost o přijetí CP

Přijetí CP, IPO

Na RM-SYSTÉM českou burzu cenných papírů je možné přijmout k obchodování široké spektrum investičních nástrojů (akcie, certifikáty, ostatní investiční instrumenty). Žádost o obchodování může podat nejen emitent, ale i akcionář (obvykle obchodník s cennými papíry).

Přijetí na burzu RM-S je možné dvěma základními způsoby:

Primární emise akci - IPO, Private Placement

Trh RM-SYSTÉM zrealizoval v novodobé historii českého kapitálového trhu první primární emisi akcií. Emitentem akcií v objemu 50 mil. Kč byla v roce 1997 společnost Software 602. Ta vstoupila historicky do povědomí veřejnosti zejména textovým editorem T602.

Z pohledu emitenta přináší úplná nebo částečná realizace následující benefity:

  • Získání kapitálu formou IPO od malých a středních investorů.
  • Možnost realizovat i malé IPO v objemu několika milionů Kč.
  • Zvýšení povědomí o společnost mezi drobnými investory a veřejností.
  • Česká burza RM-S poskytuje služby v rámci IPO bezplatně.

Proč realizovat IPO také na burze RM-S

  • Objemy obchodů s akciemi AAA Auto nebo NWR jsou na burze RM-S obvykle vyšší než-li na zahraničních burzách ve střední Evropě.
  • Obchody s akciemi AAA Auto nebo NWR se na burze RM-S realizují obvykle za vyšší ceny, než-li na jiných burzách v ČR. V rámci IPO je větší pravděpodobnost dosažení vyšší prodejní ceny.

Duální listing

Na základě žádosti emitenta nebo účastníka burzy RM-S je možné zahájit obchodování na burze RM-S. Tato možnost se týká cenných papírů, které se již obchodují na některém z regulovaných burzovních trhů v Evropské unii.

V minulosti byly tímto způsobem přijaty k obchodování například akcie Intel, Deutsche Telekom, Nokia a dalších světově významných společností.

Podrobné informace získáte od ředitele pro strategii a marketing. V případě zájmu o osobní jednání nám prosím zašlete stručné informace s kontaktními údaji na email member@rmsystem.cz.