RM-SYSTÉM»Burza a služby»Obchodní systém»Burzovní aukce

Burzovní aukce

Co je to burzovní aukce

Aukce je burzovní systém každodenního průběžného obchodování, ve kterém se podle zadávaných pokynů mění aktuální nabídka a poptávka po cenných papírech, které splňují zákonem dané podmínky pro registrovaný cenný papír. Akcie, certifikáty, dluhopisy obchodované na burze RM‑SYSTÉM musí být zaknihované a nesmějí mít emitentem omezenou převoditelnost. V případě převisu kupních pokynů (poptávky), kurz akcie roste. Naopak při převisu prodejních pokynů (nabídky), kurz klesá.

Aukce se skládá z jednotlivých kol. Prvým aukčním kolem je úvodní (též otvírací) aukce v 9:00, kde jsou najednou párovány nevypořádané pokyny z předešlého dne s pokyny podanými na trh v době uzavřené fáze po skončení předešlého obchodního dne.

Neprodleně po skončení úvodní aukce začíná on-line obchodování, které trvá od 9:00 do 17:00. Jedná se o dobu, kdy je trh otevřen a každý investor může okamžitě reagovat na měnící se nabídku a poptávku po cenných papírech.

Více informací naleznete v Technických podmínkách provozu.