RM-SYSTÉM»Burza a služby»Obchodní systém»Vypořádání

Vypořádání cenných papírů

Je založeno na principu Delivery versus Payment (DVP). U prodávajících burzovní systém RM-S blokuje nabízené cenné papíry. U kupujících jsou naopak blokované finanční prostředky, čímž je garantované vypořádání.

Vypořádání je on-line, tedy v čase T+0. Nakoupené cenné papíry jsou okamžitě připsány na majetkový účet a akcionář se stává jejich oficiálním majitelem již v okamžik uzavření obchodu (jiné trhy vypořádávají cenné papíry s několikadenním zpožděním, burza RM-SYSTÉM je tak nejrychleji vypořádajícím trhem na světě), to je důležité zvláště před rozhodnými dny pro výplatu dividendy nebo účast na valné hromadě. Cenné papíry jsou vypořádávány v době on-line obchodování, tedy od 9:00 do 17:00.

Více informací naleznete v Technických podmínkách provozu.