RM-SYSTÉM»O společnosti»Regulace

Regulace

Dohled nad trhem vykonává ČNB.

Základní normy:

Zákon č. 591/1992 Sb. o cenných papírech
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
Pravidla obchodování schválená ČNB
Rozhodnutí ředitele
Oznámení ředitele
Rozhodnutí o změnách v cenných papírech

Informační povinnost

Aktuálně platné

Informace o osobách ovládajících - uveřejněno 1.7.2013

Historie informačních povinností

Informace o osobách ovládajících - 17.5.2012

Informace o osobách ovládajících - 17.5.2011

Informace o osobách ovládajících - 24.3.2011

Informace o osobách ovládajících - 27.5.2010

Informace o osobách ovládajících

 

Kvalita prováděných obchodů 2021Q3 

Kvalita prováděných obchodů 2021Q2

Kvalita prováděných obchodů 2021Q1

 

Kvalita provedených obchodů 2020Q4

Kvalita provedených obchodů 2020Q3

Kvalita provedených obchodů 2020Q2