RM-SYSTÉM»O společnosti»Organizační struktura

Organizační struktura

Centrální pracoviště obchodní společnosti RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. je rozděleno na pět odborných úseků, které řídí provozní ředitel, finanční ředitel, ředitel marketingu, ředitel právního úseku a ředitel obchodní sítě, jež jsou podřízeni generálnímu řediteli společnosti, a dále útvar řízení rizik a divizi vnitřního auditu a kontroly.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. (dále též „RM-SYSTÉM“) je akciovou společností. Jediným akcionářem RM-SYSTÉMu je obchodní společnost Fio banka, a.s.