RM-SYSTÉM»Události»Výsledky hospodaření M&T 1997, a.s. za rok 2023 a návrh na dividendu

Výsledky hospodaření M&T 1997, a.s. za rok 2023 a návrh na dividendu

08.07.2024 09:06

Výrobce designového kování M&T 1997, a.s. dosáhl v roce 2023 na tržby 156,7 milionu korun při
provozním zisku EBITDA 47,6 milionu korun a čistém zisku po zdanění ve výši 33,2 milionu korun.


Představenstvo společnosti navrhuje za celý loňský rok výplatu dividendy 2.250 korun na akcii, přičemž 1.250 korun
již bylo vyplaceno v minulém roce jako záloha na dividendu. Druhá část výplaty 1.000 korun na akcii bude
s rozhodným dnem 5. srpna 2024 bude vyplacena nejpozději do 31. 8. 2024. Společnost hodlá i nadále držet
pololetní výplatu dividend.


Na rok 2024 se projektují celkové tržby na úrovni 165 milionů korun při provozním zisku EBITDA 47 milionů korun
(EBITDA marže 28,8 %) a čistém zisku 30 milionů korun (čistá marže 18,5 %).

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.