RM-SYSTÉM»Události»Colt CZ Group SE oznamuje schválení výplaty dividendy za rok 2023

Colt CZ Group SE oznamuje schválení výplaty dividendy za rok 2023

08.07.2024 08:55

Výpočet podílu na zisku na jednu akcii vychází z celkového počtu akcií vydaných Společností. Dividenda za rok 2023 činí 30 Kč (slovy: třicet korun českých) na jednu akcii před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých právních předpisů bude příslušná daň sražena (odečtena) Společností před uskutečněním výplaty. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 4. červenec 2024, což znamená, že právo na podíl na zisku budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Celé znění oznámení

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.