RM-SYSTÉM»Události»ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě dividendy

ČEZ, a.s. - Oznámení o výplatě dividendy

25.06.2024 08:49

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 45274649,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje,
že řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 24. června 2024 vyplatit akcionářům společnosti
dividendu ve výši 52 Kč před zdaněním na jednu akcii.


Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 28. června 2024. Právo na dividendu budou mít
osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy