RM-SYSTÉM»Události»FIXED.zone a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 20.6.2024

FIXED.zone a.s. - Pozvánka na valnou hromadu konanou dne 20.6.2024

22.05.2024 08:12

Správní rada Společnosti svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 20.6.2024 od 14:00 hod., v prostorách EkoFarma Horní Chrášťany s.r.o., na adrese Horní Chráštany 43, 384 11 Lhenice, v zasedací místnosti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Auditovaná konsolidovaná závěrka za rok 2023 včetně příloh

Auditovaná účetní závěrka za rok 2023 včetně příloh

Revidované úplné znění stanov FIXED.zone a.s. 20.5.2024


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.