RM-SYSTÉM»Události»ČEZ, a.s. - Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2024

ČEZ, a.s. - Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2024

14.05.2024 08:47

Skupina ČEZ v I. čtvrtletí vydělala 13,6 mld. Kč, meziročně o čtvrtinu více

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl v I. čtvrtletí 40,3 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 7,8 mld. Kč. Čistý zisk dosáhl 13,6 mld. Kč, meziročně o 2,7 mld. Kč více.

Skupina ČEZ potvrdila výhled hospodaření na celý rok 2024: EBITDA 115 až 120
mld. Kč a čistý zisk očištěný ve výši 25 až 30 mld. Kč.

 

Tisková zpráva

Zpráva k výsledkům hospodaření za I. čtvrtletí 2024

Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka k 31. 3. 2024

Individuální účetní výkazy ČEZ, a. s., k 31. 3. 2024

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy