RM-SYSTÉM»Události»Holcim a IUCN spojují síly na podporu biodiverzity a k přírodě šetrnému stavebnictví

Holcim a IUCN spojují síly na podporu biodiverzity a k přírodě šetrnému stavebnictví

03.01.2024 16:56

Společnost Holcim oznámila uzavření strategického partnerství s Mezinárodním svazem ochrany přírody (IUCN) s cílem posílit svou strategii ochrany přírody a podpořit pozitivní změny v celém stavebnictví. Tříletá dohoda se zaměřuje na zvýšení biologické rozmanitosti, efektivního hospodaření s vodou a posilování informovanosti napříč všemi provozy společnosti Holcim.

Na základě vědecky podloženého přístupu společnosti Holcim k přírodě bude IUCN ověřovat její výchozí úroveň biologické rozmanitosti a zároveň identifikovat konkrétní opatření k možným zlepšením ve všech jejích provozech. IUCN poskytne také poradenství v oblasti ochrany sladkovodních zdrojů mimo areály společnosti Holcim, přičemž cílem je posílit celosvětové úsilí o ochranu těchto klíčových ekosystémů.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy