RM-SYSTÉM»Události»Colt CZ Group SE zvýšila čistý zisk o 15,8 % na 1,5 miliardy Kč za prvních 9 měsíců 2023

Colt CZ Group SE zvýšila čistý zisk o 15,8 % na 1,5 miliardy Kč za prvních 9 měsíců 2023

28.11.2023 14:29

Společnost Colt CZ Group SE („Colt CZ“, „Skupina“ nebo „Společnost“) dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2023 končící 30. září.

Klíčové finanční údaje za prvních devět měsíců roku 2023:

  • Výnosy Skupiny za prvních devět měsíců roku 2023 dosáhly 9,9 mld. Kč, což je meziročně o 3,0 % méně oproti stejnému období roku 2022 z důvodu vyšší sezónnosti prodejů v segmentu ozbrojených složek, dopadů přepočtu z cizích měn, zejména USD a EUR, do české koruny a dále poklesu některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech amerických.
  • EBITDA upravená o mimořádné položky dosáhla za prvních devět měsíců roku 2023 výše 1,9 mld. Kč, tedy o 17,3 % meziročně méně.
  • Čistý zisk po zdanění upravený o mimořádné položky dosáhl za prvních devět měsíců roku 2023 celkem 1,5 mld. Kč, což je o 1,5 % více než ve stejném období loňského roku.
  • Počet prodaných zbraní se za prvních devět měsíců roku 2023 snížil o 12,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a dosáhl 449 tis. prodaných kusů.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.