RM-SYSTÉM»Události»Holcim (Česko) - Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti Holcim (Česko), a.s.

Holcim (Česko) - Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti Holcim (Česko), a.s.

12.09.2023 15:03

Představenstvo společnosti Holcim (Česko), a.s., se sídlem Čížkovice č.p. 27, PSČ 411 12, IČO: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 17. 10. 2023, od 12:30 hodin v sídle Společnosti.

Na pořadu jednání řádné valné hromady bude:

  1. zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady,
  2. určení auditora Společnosti,
  3. závěr.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy