RM-SYSTÉM»Události»Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Výsledky hlasování valné hromady

Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Výsledky hlasování valné hromady

22.09.2023 14:47
Výsledky hlasování valné hromady konané mimo zasedání (per rollam) ve dnech 4.9.23 - 19.9.23

Představenstvo Společnosti předložilo dne 4. 9. 2023 akcionářům návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady mimo zasedání o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022, který byl uveřejněn v Obchodním věstníku a na webu Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/.

Pro schválení návrhu rozhodnutí se vyžadovala většina hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh byl schválen 15 253 720 hlasy (71,851 %).

Více informací je uvedeno v oznámení, které je dostupné ke stažení na našich webových stránkách v sekci https://investor.kofola.cz/valne-hromady/.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy