RM-SYSTÉM»Události»Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Oznámení o rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Oznámení o rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

22.08.2023 16:15

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „Společnost“) na svém jednání konaném dne 21. srpna 2023 schválilo, že o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022 bude rozhodováno mimo zasedání valné hromady (per rollam) v souladu s ustanovením článku 11.11 stanov Společnosti a schválilo podmínky takového rozhodování.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy