RM-SYSTÉM»Události»Zahájení obchodování s akciemi mmcité a.s.

Zahájení obchodování s akciemi mmcité a.s.

27.07.2023 11:55
Dne 1. 8. 2023 dojde na žádost společnosti mmcité a.s. k zahájení obchodování s jejími kmenovými akciemi.

Vážení investoři,

dne 1. 8. 2023 dojde na žádost společnosti mmcité a.s. k zahájení obchodování s jejími kmenovými akciemi (ISIN: CZ0005138826, ticker: BABMMCIU) na mnohostranném obchodním systému (dále také „MOS“) provozovaném naší burzou.

Předběžně odhadujeme, že s akciemi této společnosti budou na MOS v dlouhodobém horizontu realizovány průměrně 3 obchody denně s tím, že průměrný denní objem obchodů dosáhne přibližně 50 tisíc Kč. V prvních dnech a týdnech obchodování však obchodní aktivita může být i výrazně vyšší.

Akcie společnosti mmcité a.s. budou také zařazeny do segmentu EasyClick s velikostí lotu 100 ks akcií a maximálním možném násobku lotů 50.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani samotné obchodování s nimi v MOS se nepovažuje za veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům kotovaných investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://www.mmcite.com/pro-investory

Dokumenty ke stažení:

Prospekt

Stanovy

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace