RM-SYSTÉM»Události»Lafarge Cement - VÝPLATA DIVIDENDY ZA ROK 2022

Lafarge Cement - VÝPLATA DIVIDENDY ZA ROK 2022

28.06.2023 14:29

Valná hromada dne 26. 6. 2023 schválila výplatu dividendy za rok 2022 ve výši 260,- Kč/akcii.

Výplata dividendy bude provedena po srážce odpovídající daně z příjmů podle právního řádu České republiky a mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána.

Právo na dividendu za rok 2022 mají akcionáři společnosti Holcim (Česko), a.s., dříve Lafarge Cement, a.s., vedení v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni pro vznik práva na dividendu, jímž je 19. 6. 2023. (Akcionář přitom odpovídá za správnost údajů vedených o něm v evidenci cenných papírů.)

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy