RM-SYSTÉM»Události»ATAS elektromotory Náchod a.s - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

ATAS elektromotory Náchod a.s - POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

01.06.2023 14:56

Představenstvo akciové společnosti ATAS elektromotory Náchod a. s. se sídlem Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod, IČO: 45534543, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603,
svolává v souladu s článkem 14 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat
dne 29. června 2023 od 10.00 hodin v sídle společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 Náchod.

Pozvánka na valnou hromadu


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy