RM-SYSTÉM»Události»Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Přes pokles trhu se Kofole daří držet se na plánu

Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Přes pokles trhu se Kofole daří držet se na plánu

02.06.2023 12:41

K dobrému výsledku v prvním čtvrtletí přispěly nejen stabilizované ceny energií, vnitřní nákladová disciplína, ale i zvyšující se obliba čerstvých šťáv a zdravých pokrmů UGO a bylinných čajů LEROS.

První čtvrtletí je pro nápojáře z pohledu celkového výsledku roku nejméně významnou částí roku. Skupina Kofola vykazuje dlouhodobě stabilní výsledky a také letos se jí, i přes pokles trhu, zatím daří dosahovat plánovaných cílů.

„S ohledem na důsledky ekonomické krize jsme už při plánování počítali se snížením objemu prodaných litrů našich nealko nápojů jak v ČeskoSlovensku, tak v Adriatiku. Zdražení, ke kterému jsme museli na sklonku roku přistoupit z důvodů zvýšených cen vstupů, nám pomáhá pokrýt sníženou spotřebu. V současné chvíli se tedy jeví jako dostatečné,“ komentuje Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny Kofola. „K meziročnímu růstu EBITDA na úroveň 218 milionů korun přispívá nejen výborný výsledek Adriatiku, ale i nadále rostoucí divize našeho voňavého a čerstvého sortimentu, tedy společností UGO a LEROS. K dosavadnímu výsledku je ale třeba přistupovat s opatrností. O úspěchu celého roku rozhoduje až hlavní sezóna, a v ní jeden špatný měsíc může smazat veškerý dosavadní růst. Věřím, že jsme na ni ale dobře připraveni.“

Celé znění oznámeni


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy