RM-SYSTÉM»Události»Šmeral Brno a.s. - Nevyužití přednostního práva k upisování akcií a nezvýšení zák. kapitálu

Šmeral Brno a.s. - Nevyužití přednostního práva k upisování akcií a nezvýšení zák. kapitálu

18.04.2023 16:07

Představenstvo akciové společnosti Šmeral Brno a.s., IČO: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718 (dále také jako "Společnost") tímto oznamuje, že ke zvýšení základního kapitálu Společnosti, o kterém bylo rozhodnuto usnesením valné hromady Společnosti ze dne 28. 6. 2022
(dále jen „Usnesení“), nedošlo z důvodu (i) nevyužití přednostního práva stávajících akcionářů Společnosti k úpisu akcií v prvním kole úpisu, přičemž (ii) k úpisu akcií v minimálním počtu odpovídajícím vkladu ve výši 115.000.120,- Kč, jak bylo valnou hromadou Společnosti rozhodnuto v Usnesení, nedošlo ani ve druhém kole úpisu.

Celé znění oznámení.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy