RM-SYSTÉM»Události»Lafarge Cement, a.s. - Doplnění oznámení o konání mimořádné valné hromady

Lafarge Cement, a.s. - Doplnění oznámení o konání mimořádné valné hromady

04.04.2023 15:32

Doplnění pozvánky na mimořádnou valnou hromadu společnosti Lafarge Cement, a.s.

Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice č.p. 27, PSČ 411 12, IČO: 14867494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) doplňuje na základě požadavku kvalifikovaného akcionáře ze dne 27. 3. 2023 pořad jednání valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 26. 4. 2023, od 13.30 hodin v sídle Společnosti takto:

Bod 2. pozvánky na mimořádnou valnou hromadu nově zní: 2. projednání a schválení změny stanov Společnosti a internetových stránek. Návrh usnesení, které by měla mimořádná valná hromada přijmout k doplněnému bodu Pořadu jednání valné hromady, jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva a další informace:

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy