RM-SYSTÉM»Události»Colt CZ Group SE dosáhla v roce 2022 rekordních výnosů v hodnotě 14,6 miliard korun

Colt CZ Group SE dosáhla v roce 2022 rekordních výnosů v hodnotě 14,6 miliard korun

27.03.2023 14:14

Praha (23. března 2023) ― Společnost Colt CZ Group SE („Colt CZ”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své předběžné konsolidované neauditované finanční výsledky za rok 2022 končící 31. prosince.

Klíčové finanční údaje roku 2022:

▶ Výnosy Skupiny v roce 2022 dosáhly 14 589,8 mil. Kč, což odpovídá  horní hranici indikovaného celoročního výhledu. Tato hodnota představuje meziroční nárůst o 36,5 %.  Hlavní důvody nárůstu jsou vyšší počet prodaných zbraní, lepší produktový mix a dále konsolidace výnosů Coltu.

▶ Upravená EBITDA očištěná o mimořádné položky dosáhla za rok 2022 výše 3 365,3 mil. Kč, což je o 55,2 % více než v roce 2021. [1]

▶ Čistý zisk po zdanění dosáhl v roce 2022 celkem 2 034,2 mil. Kč, což je o 167,5 % více než v roce 2021.

▶ Upravený čistý zisk po zdanění dosáhl v roce 2022 celkem 2 280,5 mil. Kč, což je o 96,4 % více než v roce 2021.

▶ Počet prodaných zbraní se v roce 2022 zvýšil o 10,5 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a dosáhl téměř 700 tisíc prodaných kusů.

▶ Představenstvo Společnosti navrhne valné hromadě výplatu dividendy ve výši 30 Kč na akcii s možností volby výplaty v hotovosti nebo dividendy v akciích.

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.