RM-SYSTÉM»Události»Lafarge Cement, a.s. - Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Lafarge Cement, a.s. - Oznámení o konání mimořádné valné hromady

20.10.2022 14:56

Představenstvo společnosti Lafarge Cement, a.s., se sídlem Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12, IČ: 148 67 494, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 22. 11. 2022, od 13:00 hodin v sídle Společnosti.

Celé znění oznámení.

 


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy