RM-SYSTÉM»Události»Colt CZ Group SE v prvním pololetí 2022 zvýšila výnosy meziročně o 49% a čistý zisk o 88%

Colt CZ Group SE v prvním pololetí 2022 zvýšila výnosy meziročně o 49% a čistý zisk o 88%

22.09.2022 14:44

Praha (22. září 2022) — Colt CZ Group SE (dále jen „Colt CZ“ nebo „Společnost“ a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina“) vykázala v prvních šesti měsících letošního roku růst ve všech klíčových ukazatelích. Prodeje rostly na klíčových trzích v Severní Americe, Asii a Evropě. Vyplývá to ze zveřejněných konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků.

Klíčové finanční údaje za první pololetí roku 2022:

  • Výnosy Colt CZ v první polovině roku 2022 dosáhly 7,05 miliard korun, jedná se tak o meziroční nárůst o 49,1 %.
  • Čistý zisk Colt CZ dosáhl za prvních šest měsíců letošního roku 1,1 miliardy Kč, což je o 87,9 % více než v roce 2021.
  • Ukazatel EBITDA očištěný o mimořádné vlivy za prvních šest měsíců letošního roku vzrostl o 49,1 % na 1 794,7 milionu Kč.[1]
  • Počet prodaných zbraní se v prvním pololetí letošního roku zvýšil v porovnání s prvními šesti měsíci 2021 o 19,2 % na 362 741 prodaných kusů. Krátké palné zbraně byly zastoupeny z 58,15 % a dlouhé palné zbraně pak z 41,85 %.
  • Na celkových výnosech Colt CZ představovaly v první polovině letošního roku výnosy v USA podíl 57,98 %; 12,04 % tvořily výnosy dosažené na evropském trhu (bez ČR). Asie se na celkových výnosech podílela z 11,24 %, Česká republika z 8,23 %, Kanada ze 7,08 % a ostatní státy světa pak ze 3,43 %.

Full press release


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.