RM-SYSTÉM»Události»Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Dividenda za rok 2021 schválena valnou hromadou

Kofola ČeskoSlovensko a.s. - Dividenda za rok 2021 schválena valnou hromadou

26.09.2022 12:58

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., která rozhodovala postupem per rollam (mimo zasedání), schválila nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů výplatu dividendy ve výši 11,30 Kč na 1 akcii před zdaněním.

Jak jsme informovali v aktuální zprávě č. 7/2022, rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 30. září 2022. Dividenda bude splatná od 7. listopadu 2022 do 7. listopadu 2025.

Rozhodnutí bude akcionářům řádně oznámeno uveřejněním v Obchodním věstníku a na webu společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady, a to dne 23. září 2022.

Informace o způsobu výplaty budou zveřejněny na https://investor.kofola.cz/dividendy.

Aktuální zpráva je ke stažení zde.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy