RM-SYSTÉM»Události»Statistika o obchodech s akciemi GEVORKYAN za období prvních 4 týdnů po přijetí na MOS RM-S

Statistika o obchodech s akciemi GEVORKYAN za období prvních 4 týdnů po přijetí na MOS RM-S

01.08.2022 16:22

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. v rámci plnění svých povinností stanovených účinnými právními předpisy uvádí, že na základě údajů za první čtyři týdny od přijetí akcií GEVORKYAN (BAAGEVOR, SK1000025322) k obchodování na mnohostranný obchodní systém provozovaný společností RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., tj. za období od 1. 7. 2022 do 28. 7. 2022 (včetně), došlo průměrně k 8 obchodům s těmito akciemi za jeden obchodní den a průměrný denní objem obchodování v tomto období dosáhl hodnoty 217 tis. Kč.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.