RM-SYSTÉM»Události»Zahájení obchodování s akciemi GEVORKYAN

Zahájení obchodování s akciemi GEVORKYAN

29.06.2022 13:38
Dne 1. 7. 2022 dojde k zahájení obchodování s akciemi společnosti GEVORKYAN a.s.

Vážení investoři,

dne 1. 7. 2022 dojde na žádost slovenské obchodní společnosti GEVORKYAN, a.s. k zahájení obchodování s akciemi této společnosti na mnohostranném obchodním systému (dále také „MOS“) provozovaném naší burzou.

Akcie obchodní společnosti GEVORKYAN, a.s., ISIN: SK1000025322, budou také zařazeny do segmentu EasyClick s velikostí lotu 100 ks akcií a maximálním možném násobku lotů 50.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. předběžně odhaduje, že s akciemi GEVORKYAN bude na mnohostranném obchodním systému RM-S v dlouhodobém horizontu realizováno průměrně 30 obchodů denně s tím, že průměrný denní objem obchodů dosáhne přibližně 500 tisíc Kč. V prvních dnech a týdnech obchodování však obchodní aktivita může být i výrazně vyšší.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani samotné obchodování s nimi v MOS se nepovažuje za veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům kotovaných investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://www.gevorkyan.sk/pre-investorov

Dokumenty ke stažení:
Prospekt akcií (CZ)
Auditovaná výroční zpráva za rok 2021
Auditovaná výroční zpráva za rok 2020


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace