RM-SYSTÉM»Události»Zahájení obchodování s akciemi M&T 1997

Zahájení obchodování s akciemi M&T 1997

24.06.2022 11:50
Dne 27. 6. 2022 dojde na žádost společnosti M&T 1997 a.s. k zahájení obchodování s akciemi této společnosti.

Vážení investoři,

dne 27. 6. 2022 dojde na žádost společnosti M&T 1997 a.s. k zahájení obchodování s akciemi této společnosti na mnohostranném obchodním systému (dále také „MOS“) provozovaném naší burzou.

Akcie společnosti M&T 1997 a.s., ISIN: CZ0009011714, budou také zařazeny do segmentu EasyClick s velikostí lotu 2 ks akcií a maximálním možném násobku lotů 50.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani samotné obchodování s nimi v MOS se nepovažuje za veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům kotovaných investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://www.kliky-mt.cz/

Dokumenty ke stažení:
Prospekt
Auditovaná výroční zpráva za rok 2021


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace