RM-SYSTÉM»Události»MONETA Money Bank, a.s. - Valná hromada 26. 4. 2022

MONETA Money Bank, a.s. - Valná hromada 26. 4. 2022

22.03.2022 13:58

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s., se uskuteční dne 26. dubna 2022 v 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, PSČ 140 00.

Pořad valné hromady zahrnuje: (i) zprávy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za rok 2021, (ii) schválení konsolidované a individuální účetní závěrky za rok 2021, (iii) rozhodnutí o rozdělení zisku, (iv) určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2022, a (v) schválení zprávy o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Řádná individuální účetní závěrka za rok 2021, řádná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021, zprávy a vyjádření dozorčí rady, představenstva a výboru pro audit jsou obsaženy ve výroční zprávě za rok 2021.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy