RM-SYSTÉM»Události»MONETA Money Bank, a.s. - Podmínky a způsob výplaty dividendy za roky 2019 a 2020

MONETA Money Bank, a.s. - Podmínky a způsob výplaty dividendy za roky 2019 a 2020

07.01.2022 16:07

  Právo na podíl na zisku (dividendu) za roky 2019 a 2020 ve výši 3 Kč na akcii má každý akcionář, který je zapsán jako vlastník akcií MONETA Money Bank, a.s. (ISIN CZ0008040318) k rozhodnému dni 27. prosince 2021 ve výpisu z evidence emise akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „Evidence emise“). Podíl na zisku je splatný ke dni 17. ledna 2022.

Bližší informace naleznete na odkaze ZDE


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy