RM-SYSTÉM»Události»Přijetí emise dluhopisů společnosti Fio banka, a.s. k obchodování na MOS burzy RM-S

Přijetí emise dluhopisů společnosti Fio banka, a.s. k obchodování na MOS burzy RM-S

13.12.2021 11:00

Vážení investoři,

dne 15. 12. 2021 dojde na žádost společnosti Fio banka, a.s. k zahájení obchodování s dluhopisy této společnosti FIO BANKA 5,00/27, ISIN: CZ0003706772 na mnohostranném obchodním systému provozovaném naší burzou (dále také „MOS“).

Přijetí investičních nástrojů k obchodování v MOS ani samotné obchodování s nimi v MOS se nepovažuje za veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

Přijetím k obchodování v MOS se investiční nástroje nestávají investičními nástroji přijatými na evropský regulovaný trh, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům kotovaných investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s Pravidly pro přijetí MOS z MOS vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje.

Webové stránky emitenta s informacemi pro investory: https://www.fio.cz/fio-dluhopisy/dokumenty

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace