RM-SYSTÉM»Události»AKRO investiční společnost, a.s. - Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. - Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů

12.07.2021 15:19

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že dne 9. července 2021 jí bylo doručeno usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. června 2021, č. j. 20 Cdo 2871/2020-518, kterým Nejvyšší soud exekuci, vedenou proti bývalým C. S. Fondům, pravomocně zastavil, a to z důvodu vad výroku exekučního titulu. O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s., podílníky informovat.

celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy