RM-SYSTÉM»Události»Nokia Corporation - Usnesení výroční VH a představenstva společnosti Nokia Corporation

Nokia Corporation - Usnesení výroční VH a představenstva společnosti Nokia Corporation

13.04.2021 14:15

Výroční valná hromada (AGM) společnosti Nokia Corporation se konala v sídle společnosti v Espoo dne 8. dubna 2021 na základě zvláštních ujednání kvůli pandemii COVID-19. Na zasedání bylo zastoupeno přibližně 66 300 akcionářů představujících přibližně 2 470 milionů akcií a hlasů. Řádná valná hromada podpořila všechny návrhy, které jí předložilo představenstvo (představenstvo). Řádná valná hromada přijala finanční výkazy společnosti, zbavila členy představenstva a osoby, které působily jako prezident a generální ředitel, odpovědnosti za finanční rok 2020 a podpořila zprávu o odměňování společnosti poradním hlasováním. Valná hromada dále přijala tato usnesení:


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy