RM-SYSTÉM»Události»Prabos plus a.s. - 2019 – rozhodování per rollam

Prabos plus a.s. - 2019 – rozhodování per rollam

08.06.2020 13:44

Představenstvo společnosti Prabos plus a.s. se sídlem Komenského 9, 763 21 Slavičín, IČO: 262 72 857, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3864 („společnost“), tímto zveřejňuje návrhy pro rozhodování valné hromady společnosti písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a článku 9 odst. 13 stanov společnosti.

  1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019

1.1.        NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.prabos.cz).

Celé znění oznámení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy