RM-SYSTÉM»Události»Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů AKRO

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů AKRO

25.09.2019 10:08

Z důvodu trvající exekuce rozhodlo představenstvo společnosti dne 21. 9. 2019 ve 14.00 hod. o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

Od 21. 9. 2019 od 17 hod. nelze až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů vydat ani odkoupit podílové listy uvedených podílových fondů.

Zápis o rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů zde.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy