RM-SYSTÉM»Události»AKRO investiční společnost, a.s. - Informace pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a.s. - Informace pro podílníky bývalých CS fondů

05.04.2019 15:18

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

UPLATNĚNÍ NÁROKU

  

V reakci na návrh České republiky – Ministerstva financí, na exekuci na majetek fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

podala AKRO investiční společnost, a.s., dne 2. 4. 2019 vůči Ministerstvu spravedlnosti návrh na:

1. Uplatnění nároku na náhradu škody ve výši 717.165.357, 98 CZK, dle zákona č. 82/1998 Sb.

2. Uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu dle zákona č. 82/1998 Sb.


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy