RM-SYSTÉM»Události»AKRO - Informace pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO - Informace pro podílníky bývalých CS fondů

08.04.2015 12:10

AKRO investiční společnost a.s. informuje podílníky bývalých CS fondů, že se dne 31. 3. 2015 konalo jednání ve věci odvolacího řízení u Městského soudu v Praze, vedené pod č.j.: 35Co 34/2012.
AKRO investiční společnost, a.s. dne 26. 3. 2015 informovala podílníky, že žalobu na náhradu škody vůči České republice, projednávanou u Městského soudu v Praze pod č.j.: 35Co 34/2012, vezme zpět v plném rozsahu z důvodu zaplacení ze strany České republiky, což učinila dne 27. 3. 2015.
Při jednání konaném dne 31. 3. 2015 Česká republika - Ministerstvo financí vyslovila souhlas se zpětvzetím žaloby. Městský soud v Praze, na základě zpětvzetí žaloby a souhlasu České republiky s tímto zpětvzetím, rozhodl o zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, č.j.: 21C 44/2000 a řízení v plném rozsahu zastavil. Současně Městský soud v Praze rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Nabytím právní moci usnesení o zastavení řízení bude ukončeno řízení o náhradu škody, ve kterém se společnost AKRO domáhala vůči České republice zaplacení škody způsobené bývalým CS fondům. Nově bude otázka oprávněnosti práva na náhradu škody posuzována ve sporu mezi AKRO investiční společností, a.s. a Českou republikou - Ministerstvem financí vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6, pod č.j.: 8C 445/2014, ve kterém se Česká republika - Ministerstvo financí domáhá vydání bezdůvodného obohacení, které dle jejího tvrzení měla AKRO investiční společnost, a.s. získat přijetím platby ve výši 2.080.447.226,12,- (částka uhrazená Českou republikou na náhradu škody dne 12. 12. 2012).
Řízení o vydání bezdůvodného obohacení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 je v počáteční fázi, kdy společnosti AKRO byla doposud pouze doručena žaloba České republiky a společnost AKRO se k této žalobě vyjádřila. AKRO investiční společnost, a.s. bude v tomto řízení aktivně vystupovat a bude se snažit dosáhnout rychlého rozhodnutí ve věci. O průběhu tohoto soudního řízení bude AKRO investiční společnost, a.s. podílníky dotčených podílových fondů průběžně informovat.

Zpráva na webu AKRO


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy