RM-SYSTÉM»Události»AKRO - Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO - Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

01.04.2015 12:14

AKRO investiční společnost a.s. informuje podílníky bývalých CS fondů, že ve věci soudního řízení s Českou republikou - Ministerstvem financí o zaplacení částky 1.043.891,167 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 35 Co 34/2012, vezme dne 27. 3. 2015 zpět žalobu v plném rozsahu a navrhne zastavení řízení.
AKRO investiční společnost, a.s. ke zpětvzetí žaloby přistupuje po vyhodnocení složité právní situace vyplývající ze zrušení pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze rozsudkem Nejvyššího soudu ČR poté, kdy již došlo k uhrazení přiznaného nároku ze strany České republiky. V rámci úvahy o možnostech dalšího postupu ve sporu s Českou republikou po zaplacení nároku na náhradu škody AKRO investiční společnost, a.s. dospěla k závěru, že je nezbytné přistoupit ke zpětvzetí žaloby v tomto řízení. AKRO investiční společnost, a.s. přitom vychází z ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR.
V rámci dalšího vedení sporu s Českou republikou bude AKRO investiční společnost, a.s. těžiště sporu směřovat do řízení, které je na základě žaloby České republiky vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 6, pod sp. zn.: 8C 445/2014, ve kterém se Česká republika domáhá vrácení plnění poskytnutého podílovým fondům obhospodařovaným AKRO investiční společností, a.s. na náhradu škody.

Zpráva na webu AKRO


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy